Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана на профила на купувача обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 ЗОП.pdf[публикувано на 24.02.2020г. в 17:30ч.]