Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.pdf [публикувано на 06.03.2020г. в 16:01ч.]