Разяснение по условията на обществената поръчка.pdf [публикувано на 23.03.2020г. в 11:09ч.]