Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 16.06.2020г. в 14:54ч.]