Информация за датите, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите

6314_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 16:03ч.]
6305_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 16:03ч.]
6304_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 16:03ч.]
6314_06_2016.jpg [публикувано на 18.07.2016г. в 12:49ч.]
6305_06_2016.jpg [публикувано на 18.07.2016г. в 12:49ч.]
6304_06_2016.jpg [публикувано на 18.07.2016г. в 12:49ч.]
6314_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:06ч.]
6305_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:06ч.]
6304_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:06ч.]
6314_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:35ч.]
6305_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:35ч.]
6304_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:35ч.]
6314_10_2016.jpg [публикувано на 27.10.2016г. в 9:22ч.]
6304_10_2016.jpg [публикувано на 27.10.2016г. в 9:22ч.]
6314_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 15:04ч.]
6304_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 15:04ч.]
6314_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 15:05ч.]
6304_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 15:05ч.]