Протокол 1 [публикувано на 16.02.2016г. в 15:31ч.]
Протокол 2 [публикувано на 23.02.2016г. в 9:09ч.]
Сравнителна таблица към Протокол 2 [публикувано на 23.02.2016г. в 9:10ч.]