Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Протокол 1[публикувано на 16.02.2016г. в 15:31ч.]
Протокол 2[публикувано на 23.02.2016г. в 9:09ч.]
Сравнителна таблица към Протокол 2[публикувано на 23.02.2016г. в 9:10ч.]