Информация до АОП за сключени договори [публикувано на 15.03.2016г. в 15:39ч.]
Договор 6316 от 14.03.2016 г. с „Титаника 2008“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 13:33ч.]
Договор 6317 от 14.03.2016 г. с „БК Медикал“ ЕАД [публикувано на 01.04.2016г. в 13:11ч.]
Договор 6318 от 14.03.2016 г. с „Макмед“ ООД [публикувано на 01.04.2016г. в 15:30ч.]
Договор 6319 от 14.03.2016 г. с „Омнимед“ ООД [публикувано на 01.04.2016г. в 11:23ч.]
Договор 6320 от 14.03.2016 г. с „Медисофтис“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 9:10ч.]
Договор 6321 от 14.03.2016 г. с „Прохелт“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 12:25ч.]
Договор 6322 от 14.03.2016 г. с „Инфомед“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 14:58ч.]
Договор 6323 от 14.03.2016 г. с „Джи-Ес Евро България“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 13:49ч.]
Договор 6324 от 14.03.2016 г. с „ЮСС Медика“ ЕАД [публикувано на 01.04.2016г. в 13:54ч.]
Договор 6325 от 14.03.2016 г. с „Ортосинтез-1“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 11:12ч.]
Договор 6326 от 14.03.2016 г. със „Софарма Трейдинг“ АД [публикувано на 01.04.2016г. в 13:01ч.]
Договор 6327 от 14.03.2016 г. с „Емония Фарматех България“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 14:42ч.]
Договор 6328 от 14.03.2016 г. с „Кардио Медикал“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 15:17ч.]
Договор 6329 от 14.03.2016 г. с „Топ Хоспитал Сървис“ АД [публикувано на 01.04.2016г. в 13:45ч.]
Договор 6330 от 14.03.2016 г. с „Медимаг“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 8:02ч.]
Договор 6331 от 14.03.2016 г. с „Маримпекс-7“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 15:41ч.]
Договор 6332 от 14.03.2016 г. с „Екос Медика“ ООД [публикувано на 01.04.2016г. в 14:28ч.]
Договор 6333 от 14.03.2016 г. с „Медицинска техника инженеринг“ ООД [публикувано на 01.04.2016г. в 10:41ч.]
Договор 6334 от 14.03.2016 г. с „Медикард“ ООД [публикувано на 01.04.2016г. в 15:55ч.]
Договор 6335 от 14.03.2016 г. с „Новимед“ ООД [публикувано на 11.04.2016г. в 10:55ч.]
Договор 6336 от 14.03.2016 г. с „РСР“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 12:26ч.]
Договор 6337 от 14.03.2016 г. с „Ви енд Ди сървисис“ ООД [публикувано на 01.04.2016г. в 13:12ч.]
Договор 6338 от 14.03.2016 г. с „Медикеър България“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 7:59ч.]
Договор 6339 от 14.03.2016 г. с „Неуро“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 10:41ч.]
Договор 6340 от 14.03.2016 г. с „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 8:26ч.]
Договор 6341 от 14.03.2016 г. с „Гамидор България“ ООД [публикувано на 01.04.2016г. в 13:37ч.]
Договор 6342 от 14.03.2016 г. със „Сико Фарма“ ООД [публикувано на 01.04.2016г. в 12:49ч.]
Договор 6343 от 14.03.2016 г. с „Кардиомед“ ЕООД [публикувано на 01.04.2016г. в 15:09ч.]