Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

5787_03_2015.jpg[публикувано на 18.04.2015г. в 6:26ч.]
5787_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:20ч.]
5787_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 5:51ч.]
5787_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:01ч.]
5787_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:19ч.]
5787_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 9:20ч.]
5787_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 10:16ч.]