Съобщение за отваряне на ценови предложения [публикувано на 04.02.2016г. в 16:31ч.]