Публична покана [публикувано на 29.03.2016г. в 16:04ч.]