Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях

Споразумение 1 [публикувано на 12.08.2015г. в 14:02ч.]
Приложение 3 - месечна справка [публикувано на 21.04.2015г. в 10:08ч.]
Приложение 2 - седмичен график [публикувано на 21.04.2015г. в 10:08ч.]
Приложение 1 - поименен списък [публикувано на 21.04.2015г. в 10:08ч.]
Договор 5908 от 20/04/2015 „Клеа“ ЕООД стр.6 [публикувано на 12.08.2015г. в 13:53ч.]
Договор 5908 от 20/04/2015 „Клеа“ ЕООД стр.1-5 [публикувано на 21.04.2015г. в 10:08ч.]