Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях

Споразумение 1[публикувано на 12.08.2015г. в 14:02ч.]
Приложение 3 - месечна справка[публикувано на 21.04.2015г. в 10:08ч.]
Приложение 2 - седмичен график[публикувано на 21.04.2015г. в 10:08ч.]
Приложение 1 - поименен списък[публикувано на 21.04.2015г. в 10:08ч.]
Договор 5908 от 20/04/2015 „Клеа“ ЕООД стр.6[публикувано на 12.08.2015г. в 13:53ч.]
Договор 5908 от 20/04/2015 „Клеа“ ЕООД стр.1-5[публикувано на 21.04.2015г. в 10:08ч.]