Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Нарушения в половата диференциация (DSD)

Хипогонадотропен хипогонадизъм[публикувано на 28.02.2020г. в 11:31ч.]РАЗЛИЧИЯ В ПОЛОВОТО РАЗВИТИЕ (DSD)[публикувано на 28.02.2020г. в 11:31ч.]