Информация за датите, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите

6259_03_2016.jpg [публикувано на 18.04.2016г. в 13:20ч.]
6257_03_2016.jpg [публикувано на 18.04.2016г. в 13:20ч.]
6259_04_2016.jpg [публикувано на 16.05.2016г. в 7:53ч.]
6234_04_2016.jpg [публикувано на 16.05.2016г. в 7:53ч.]
6258_06_2016.jpg [публикувано на 19.07.2016г. в 12:45ч.]
6242_06_2016.jpg [публикувано на 19.07.2016г. в 12:45ч.]
6241_06_2016.jpg [публикувано на 19.07.2016г. в 12:45ч.]
6240_06_2016.jpg [публикувано на 19.07.2016г. в 12:45ч.]
6234_06_2016.jpg [публикувано на 19.07.2016г. в 12:45ч.]
6262_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:02ч.]
6259_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:02ч.]
6258_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:02ч.]
6257_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:02ч.]
6242_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:02ч.]
6241_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:02ч.]
6240_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:02ч.]
6234_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:02ч.]
6267_08_2016.jpg [публикувано на 19.09.2016г. в 9:45ч.]
6262_08_2016.jpg [публикувано на 19.09.2016г. в 9:45ч.]
6258_08_2016.jpg [публикувано на 19.09.2016г. в 9:45ч.]
6242_08_2016.jpg [публикувано на 19.09.2016г. в 9:45ч.]
6241_08_2016.jpg [публикувано на 19.09.2016г. в 9:45ч.]
6240_08_2016.jpg [публикувано на 19.09.2016г. в 9:45ч.]
6234_08_2016.jpg [публикувано на 19.09.2016г. в 9:45ч.]
6267_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:33ч.]
6262_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:33ч.]
6259_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:33ч.]
6258_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:33ч.]
6257_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:33ч.]
6242_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:33ч.]
6241_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:33ч.]
6240_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:33ч.]
6234_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:33ч.]
6267_10_2016.jpg [публикувано на 28.10.2016г. в 9:21ч.]
6262_10_2016.jpg [публикувано на 28.10.2016г. в 9:21ч.]
6260_10_2016.jpg [публикувано на 28.10.2016г. в 9:21ч.]
6258_10_2016.jpg [публикувано на 28.10.2016г. в 9:21ч.]
6242_10_2016.jpg [публикувано на 28.10.2016г. в 9:21ч.]
6241_10_2016.jpg [публикувано на 28.10.2016г. в 9:21ч.]
6240_10_2016.jpg [публикувано на 28.10.2016г. в 9:21ч.]
6234_10_2016.jpg [публикувано на 28.10.2016г. в 9:21ч.]
6262_12_2016.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:59ч.]
6260_12_2016.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:59ч.]
6242_12_2016.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:59ч.]
6241_12_2016.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:59ч.]
6240_12_2016.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:59ч.]
6234_12_2016-2.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:59ч.]
6234_12_2016-1.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:59ч.]