Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори за обществената поръчка

Алта Фармасютикълс ЕООД.pdf 
Ей енд Ди Фарма България ЕАД.pdf 
ЕКОС Медика ООД.pdf 
Екофарм ЕООД.pdf 
Маримпекс-7 ЕООД.pdf 
Медекс ООД.pdf 
МС Фарма АД.pdf 
Софарма Трейдинг АД.pdf 
Фармнет АД.pdf 
Фьоникс Фарма ЕООД.pdf 
Химимпорт Фарма АД.pdf