Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Освобождаване на гаранция за изпълнение[публикувано на 31.03.2016г. в 10:17ч.]
Освобождаване на гаранция за изпълнение[публикувано на 21.07.2016г. в 14:46ч.]
Освободена гаранция за изпълнение[публикувано на 17.08.2016г. в 9:34ч.]