Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите

6378_04_2016.jpg[публикувано на 16.05.2016г. в 7:56ч.]
6388_06_2016.jpg[публикувано на 18.07.2016г. в 13:06ч.]
6378_07_2016.jpg[публикувано на 18.08.2016г. в 10:31ч.]