Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2016-06 Закупуване на: 1) Нов автоматичен инжектор към компютърен томограф за виртуална симулация за Клиника по лъчелечение; 2) Нова рентгенова тръба, тип DURA 352 - High Performance за компютърен томограф Somatom Spirit Power