Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите

6485_10_2016.jpg[публикувано на 28.10.2016г. в 9:35ч.]
6426_10_2016.jpg[публикувано на 28.10.2016г. в 9:35ч.]
6487_11_2016.jpg[публикувано на 15.12.2016г. в 15:11ч.]
6483_11_2016.jpg[публикувано на 15.12.2016г. в 15:11ч.]
6487_12_2016.jpg[публикувано на 06.01.2017г. в 10:03ч.]
6483_12_2016.jpg[публикувано на 06.01.2017г. в 10:03ч.]
6426_12_2016.jpg[публикувано на 06.01.2017г. в 10:03ч.]