Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях

Договор 6493 от 15.06.2016 г. със „С&Т България“ ЕООД [публикувано на 29.06.2016г. в 10:57ч.]