Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

АД-571 от 23/02/2015 Периодични доставки на втечнен кислород за медицински цели в МБАЛ „Света Марина” ЕАД за период от една година