Решение от 17/07/2015 за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка [публикувано на 17.07.2015г. в 12:56ч.]