Приложение към 6005 от 20/07/2015 „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД [публикувано на 03.08.2015г. в 14:00ч.]
Договор 6005 от 20/07/2015 „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД стр.5 [публикувано на 03.08.2015г. в 14:00ч.]
Договор 6005 от 20/07/2015 „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД стр.1-4 [публикувано на 03.08.2015г. в 14:00ч.]