Приложение към 6004 от 20/07/2015 „Хелмед България“ ЕООД [публикувано на 03.08.2015г. в 14:00ч.]
Договор 6004 от 20/07/2015 „Хелмед България“ ЕООД стр.5 [публикувано на 03.08.2015г. в 14:00ч.]
Договор 6004 от 20/07/2015 „Хелмед България“ ЕООД стр.1-4 [публикувано на 03.08.2015г. в 14:00ч.]