АД-2248/28/10/2015 Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначение на зали за физиотерапия, находящи се на партерния етаж на високото тяло в „Център за ядрено магнитен резонанс“ към МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, находящ се в ПИ № 1045 (УПИ на ВМИ), местност „Сотира“, по плана на гр. Варна, с идентификатор 10135.2555.330.27, с административен адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” № 1, Община Варна